0906.82.70.70 - 0902.400.269
0901.32.82.70
thu hẹp vùng kín trẻ hoá vùng kín làm hồng vùng kín

Chuyên mục:

Thu nhỏ vùng kín có đau không?

Vùng kín (âm đạo) có hiện tượng giãn nở quá kích thước so với thời con gái là điều khó tránh khỏi ở những chị em đã có chồng và sinh con. Việc này cũng ảnh hưởng đến

Xem thêm